INFORMÁCIÓ AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM SZOLGÁLTATÁSAIRÓL SZÓLÓ 2002. JÚLIUS 11-EI/34 TÖRVÉNY ALAPJÁN.

Az információs társadalom és az elektronikus kereskedelem szolgáltatásairól szóló, július 11-i 34/2002 törvény (a továbbiakban: LSSI-CE) kifejezetten, pontosan és egyértelműen tájékoztatja a szolgáltatást igénybe vevőket és az illetékes szerveket az információs társadalom szolgáltatójával kapcsolatos alábbi szempontokról:


NÉV / CÉGNÉV: Imasd Energias S.L.
CIF / NIF: B13479902
TEVÉKENYSÉG / A VÁLLALAT CÉLJA: Energiahatékonyság és megújuló energiák.
A VÁLLALAT CÍME / SZÉKHELYE: C/ Malagon 10, 13005 - Ciudad Real (Ciudad Real)
TELEFON 926216343
FAX 926219338
E-MAIL info@idenergias.com
WEBOLDAL www.idenergias.com

1. AZ INFORMÁCIÓ ELVE:

A személyes adatok védelméről szóló ,December 13-án hatályba lépő, 15/1999 sz. Szervezeti törvény (a továbbiakban: LOPD) 5. cikke rendelkezéseinek megfelelően kifejezetten, pontosan és egyértelműen tájékoztatjuk Önt arról, hogy az Ön által a weboldalunkon vagy bármely más adatgyűjtési csatornán, valamint a szervezetünkhöz fűződő kapcsolataink során keletkezett információkat az Imasd Energias SL felelőssége alatt kezeljük, a Spanyol Adatvédelmi Ügynökség általános nyilvántartásának megfelelően értesíteni kell a szolgáltatás igénybe vevőjének a szervezetünkkel való kapcsolatának és az abból származó szolgáltatásoknak a fenntartása és betartása érdekében.


Hasonlóképpen, a fent említett LOPD és az információs társadalom és az elektronikus kereskedelem szolgáltatásairól szóló, 2001. július 11-i 34/2002 törvény (a továbbiakban: LSSI-CE ) rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatjuk Önt arról, hogy az Ön adatait felhasználhatjuk a cégünkhez kapcsolódó kereskedelmi és udvariassági kommunikáció céljából telefonon, hagyományos levelezésen, faxon, e-mailen vagy ezzel egyenértékű elektronikus kommunikációs eszközön keresztül.


Ugyanakkor tájékoztatjuk Önt arról, hogy adatait minden olyan esetben hozzárendelik, ahol a szolgáltatás igénybevevőjének kapcsolata fejlesztéséhez, megfeleléséhez és ellenőrzéséhez szükséges a szervezetünkhöz vagy a törvény által engedélyezett esetekben, illetve amikor:

  • a) A kezelés vagy a megbízás célja az adatkezelő vagy az említett jog hatálya alá tartozó engedményes jogos érdekeinek kielégítése;
  • b) Az adatkezelés vagy adatátvitel szükséges ahhoz, hogy az adatkezelő teljesítse a fent említett törvény által előírt kötelezettséget.

2. A HOZZÁJÁRULÁS ELVE:

Az adatok feldolgozásához az előző részben leírt célokra történő beleegyezést a weboldalunkon megadott megfelelő mező megjelölésével adhatja meg.

3. A KÉRT ADATOK KÖTELEZŐ JELLEGE:

Minden egyes mező kitöltése a weblapunkon erre a célra rendelkezésre álló formanyomtatványon kötelező (csillaggal jelölt mezők). Az adatok megadásának megtagadása azzal járna, hogy a szolgáltatás igénybevevőjének kapcsolatával nem tudjuk fenntartani és teljesíteni a szervezetünket, mivel ezek az adatok szükségesek az abból származó szolgáltatások nyújtásához.

4. AZ ADAT MINŐSÉGÉNEK ELVE:

Kizárólag a szolgáltatás címzettje felelős a benyújtott adatok pontosságáért és helyességéért, az Imasd Energias S.L. jóhiszeműen jár el, mint egyszerű szolgáltató.


Abban az esetben, ha a szolgáltatás címzettje hamis vagy harmadik félnek ad információt a beleegyezésük nélkül, személyesen válaszol az Imasd Energias SL-re, az érintett vagy érdekelt személyeknek, a spanyol Adatvédelmi Ügynökségre és esetlegesen ezzel egyenértékű autonóm hatóságoknak. az ilyen körülményekből eredő felelősség.


Imasd Energias S.L nem gyűjt adatokat a tizennégy évesnél fiatalabb emberektől weboldalán keresztül. Abban az esetben, ha egy tizennégy évesnél fiatalabb személy az adatainkat az erre a célra rendelkezésre álló formanyomtatványon, vagy más eszközön keresztül adja meg, az adat azonnal megsemmisül, ha ezt a körülményt feltárják


A LOPD 4.3. Cikke rendelkezéseinek való megfelelés érdekében a szolgáltatás igénybevevője köteles értesíteni az Imasd Energias S.L. a szolgáltatott adatok változásairól, hogy őszintén tudjanak válaszolni a jelenlegi helyzetére.

5. ADATBIZTONSÁGI ELV:

Imasd Energias S.Lvállalja, hogy eleget tesz a személyes adatok tiszteletben tartására vonatkozó titoktartási kötelezettségének és kötelessége, hogy azokat megőrizze, és minden szükséges technikai és szervezeti intézkedést meghoz a személyes adatok biztonságának garantálása, valamint annak megváltoztatása, vesztesége, kezelése vagy jogosulatlan hozzáférése megakadályozása érdekében, figyelembe véve a tárolt adatok természetét és az általuk veszélyeztetett kockázatokat, akár emberi cselekményből, akár fizikai vagy természetes okból, ahogyan azt a december 21-i 1720/2007-es királyi rendelet VIII. amely jóváhagyja a személyes adatok védelméről szóló, december 15-i 15/1999 szerves törvény kidolgozásáról szóló rendeletet.

6. A JOGOK GYAKORLÁSA:

A LOPD és a december 21-i 1720/2007 királyi rendelet rendelkezéseinek megfelelően a szolgáltatás igénybevevője bármikor jogosult hozzáférési, helyesbítési, törlési és ellenzési jogait az iratkezelő vagy a kezelésért felelős személynek jelezni, csatolva annak azonosítóját.

7. A FÁJLRA VAGY A KEZELÉSRE VONATKOZÓ FELELŐSSÉG:

A fájlokért vagy kezelésért felelős szervezet az Imasd Energias S.L., amelynek címe: Calle Malagón 10, 13005 - Ciudad Real (Ciudad Real).